Definities

De overeenkomst op afstand een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of dienst, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruikgemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; De

Koper: Elke natuurlijke of rechtspersoon, handelingsbekwaam die een bestelling doorgeeft via de website.

De Verkoper of de ondeerming: Alfaorganics BV (KBO 0684920166)

Algemene bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van Biobey. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld.

Door het gebruik van de website van BioBey en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. Biobey kan een beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

Biobey heeft recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen maar enkel de voor toekomstige bestellingen. De overeenkomst De Belgische e-commerce website BioBey biedt haar klanten de mogelijkheid om gecertificeerde producten uit haar biologische online winkel aan te kopen. Biobey is bereikbaar via ‘www.biobey.be’

De kwaliteit van onze producten wordt gewaarborgd door de producenten. De producten voldoen aan Europese normen en wetten m.b.t. cosmetica, verzorgingsproducten en supplementen. We verkopen alleen biologisch of natuurlijk gecertificeerde producten. De keurmerken van onze producten kunt u hier terugvinden: Top-Certificaten

De prijs

De prijzen van de producten op Biobey.be staan vermeld in EUR., inclusief 21% btw, exclusief bezorgkosten. Het bedrag van de in rekening gebrachte bezorgkosten, wordt aangegeven tijdens de definitieve bevestiging van het aankoop. Het bedrag vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs met alle bijbehorende kosten en inclusief btw.

De prijzen die in rekening gebracht worden aan de Koper, zijn altijd de prijzen zoals vermeld tijdens het moment van de bevestiging van bestelling. Bezorgkosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. De koper wordt hierover duidelijk ingelicht.

De levering

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. Voor de producten die niet op voorraad zijn is de winkelmandje knop uitgeschakeld. In het geval dat een door u besteld product toch niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen 2 dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, verbindt Biobey.be zich ertoe om de bestelde producten naar de Koper te sturen op het opgegeven leveringsadres, rekening houdend met een algemene vertraging van één tot twee dagen afhankelijk van de bestemming.

Bij de ontvangst van de bestelde producten, moet de Koper of de ontvanger de goede staat van het geleverde product nagaan en kennisnemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. Als één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn, raden we de Koper of de ontvanger aan om dit onmiddellijk kenbaar te maken op het moment van de levering van het pakje of via onze contactpagina

Als een pakket niet is ontvangen ondanks de verschillende passages van de vervoerder (maximum drie passages), wordt het teruggezonden aan Biobey en de bestemmeling wordt verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de koper gevraagd worden en hij zal de kosten ervan dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).

De betaling

Het door de Koper verschuldigde bedrag moet worden voldaan gedurende de bevestiging van de bestelling. Zonder een geaccepteerde betaling, is het onmogelijk de bestelling te bevestigen. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan Biobey.be te melden. In geval dat de betaling door de Koper uitblijft, heeft Biobey.be onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, het recht om de bestelling te annuleren.

Betaalmethoden

De volgende betaalmethoden worden geaccepteerd: Bancontact, iDeal, Belfius betaalknop, KBC betaalknop, betalen met een overschrijving of betaal achteraf met Klarna. Bancontact Bancontact is een betaalsysteem in België en is in 1989 ontwikkeld door een samenwerking tussen drie financiële instanties, de ASLK, BBL en de Kredietbank.

Sinds 2006 is het ook mogelijk om er internettransacties mee te verrichten. Dit is een zeer praktische manier van betalen en het gebruik ervan is eenvoudig, snel en vooral veilig en betrouwbaar. Indien de consument gebruik wil maken van Bancontact kan de consument deze aanvragen bij de bank waar hij bankiert. De consument krijgt dan een kaart en een Pincode.

Het is niet nodig om hiervoor een speciaal abonnement af te sluiten en er zijn ook geen extra kosten aan verbonden. De consument kan met deze kaart en Pincode betalingen doen. Er dient wel voor gezorgd worden dat er voldoende geld op de bankrekening staat.

Alle betalingen worden verwerkt via de betaalpagina van de onlinebank. Met behulp van een streng veiligheidssysteem, is het voor fraudeurs onmogelijk deze te bereiken.

De betalingen worden binnen enkele seconden verwerkt en de consument kan dit op het online bankafschrift bekijken. Meer gedetailleerde informatie vindt u terug op de officiële site van Bancontact

Beveiligde betaling

Alle aankooptransacties worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden gecodeerd met behulp van het encryptieprotocol SSL. Wanneer de Koper met een bankpas betaalt, vindt de transactie plaats tussen de koper en de Financiële instelling via dienstverlener Mollie, bekend om hun betrouwbare verwerking van internettransacties.

De betaalgegevens worden in geen enkel geval opgeslagen of bewaard. In alle beveiligde zones waarbij het URL-adres van Biobey.be begint met https:// (waarbij de ‘s’ staat voor beveiligd), worden de gegevens gecodeerd en dus beschermd voor hun overdracht via het internet.

Wanneer de koper op de knop ‘Bevestigen’ klikt bij de bevestiging van de bestelling, dan verifieert de bank van Biobey.be de geldigheid van het kaartnummer en controleert de bank de kaart op eventuele tegenstrijdigheden.

Op deze manier is de consument dubbel beschermd tegen misbruik en fraude. Biobey.be gebruikt een geavanceerd systeem om de veiligheid en authenticiteit van alle transacties te waarborgen en de consument te beschermen tegen frauduleuze internettransacties.

Biobey.be heeft het recht de onderstaande documenten op te vragen ter controle van de transactie, om de bestelling vervolgens te kunnen bevestigen: Een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs met de naam van de kaarthouder waarmee de bestelling betaald is. Een bewijs van adres (gas-, water-, elektriciteitsrekening) overeenkomend met het bezorgadres.

Biobey.be heeft het recht om de bestelling te annuleren wanneer deze documenten niet kunnen worden gestuurd of indien deze documenten niet conform zijn.

Bescherming van persoonsgegevens

De consument heeft recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en schrapping van de gegevens die op de consument betrekking hebben. De consument kan dit recht uitoefenen door schriftelijk bezwaar aan Biobey.be te richten via het e-mailadres: info@biobey.be

ls u gebruik wilt maken van uw recht op wissing van de gegevens of een ander recht wilt uitoefenen inzake gegevensbescherming volgens artikel 15-22 EU AVG, stuur een e-mail naar info@biobey.be

Kwaliteitscontrole

Zoals opgelegd door de geldende en toepasselijke wettelijke bepalingen geldt voor de door Alfaorganics BV (KBO nummer 0684920166) geleverde verzorgingsproducten wettelijk geregelde kwaliteitscontroles. De minimale houdbaarheidsdatum is de datum tot waarop een verzorgingsmiddel zijn specifieke eigenschappen behoudt, mits het op passende wijze wordt bewaard.

Deze houdbaarheidsdatum is maar geldig zolang de verpakking niet geopend is en zolang de bijzondere bewaarvoorschriften nageleefd werden. De houdbaarheidsdatum op levensmiddelen is een aanwijzing van de producent. Tijdens de vermelde termijn garandeert de producent de kwaliteit van zijn product.

Deze garantie geldt wanneer de bewaaromstandigheden, op het etiket vermeld, ook gerespecteerd zijn. De houdbaarheidsdatum staat in verband met de bijzondere bewaaromstandigheden.

Garantie

Alfaorganics BV biedt twee jaar garantie op verkochte artikelen in overeenstemming met de wettelijke waarborg van conformiteit van goederen.

Retourneren/Herroepingsrecht

Wanneer u via onze webshop goederen of diensten koopt, is dat een aankoop op afstand. Ook bij een aankoop op afstand hebt u als consument recht op de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen.

U hebt optie om te herroepen:

– middels het modelformulier voor herroeping: Formulier-herroeping.pdf

– middels het afgeven van een andere ondubbelzinnige verklaring

Als u gebruikmaakt van het herroepingsrecht, moet u de ontvangen goederen zo snel mogelijk en uiterlijk 14 dagen nadat u ons op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om van de aankoop af te zien, terugsturen. U betaalt de kosten voor het retourneren van de goederen,tenzij de fout aan Biobey toegeschreven kan worden.

De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Artikel VI.53 van het WER voorziet in uitzonderingen op het herroepingsrecht in het geval dat het betreft:

  • 4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • 5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Aansprakelijkheid

Biobey.be kan in geen enkel geval en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten. Biobey kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

De aansprakelijkheid van Biobey zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto’s gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplaire titel.

Klachten

Om het risico van inbreuk op de rechten van de koper te voorkomen, raden we u aan om claims met betrekking op een zichtbaar en/of kwalitatief gebrek van een product of het ontbreken hiervan bij de levering, zo snel mogelijk te melden aan Biobey binnen een termijn van 7 dagen.

Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen.

Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. We proberen er alles aan te doen om eventuele problemen recht te zetten.

Moest u ondanks onze inspanningen toch met een slecht gevoel blijven zitten, dan kan u altijd gebruik maken van het Online Dispute Resolution-platform van de Europese Unie om eventuele geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank te beslechten. Het platform vindt u via deze link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

E-mailadres van onze onderneming dat u voor het ODR-platform van de Europese Commissie kunt gebruiken is info@biobey.be

De persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens voor de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is noodzakelijk voor de verwerking en verzending van bestellingen. Het gebrek aan deze essentiële informatie leidt tot de ongeldigheid van de bestelling.

Biobey is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995. De wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon.

De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van cliënten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van het privéleven.

De cliënt beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij Biobey.

Biobey verbindt zich er toe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haar verbintenissen ten aanzien van de klant in het kader van de verkoopovereenkomst en om de klant op de hoogte te houden van eigen acties en promoties van Biobey.be en behandelt deze gegevens steeds met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid.

De klant heeft ten alle tijde het recht om zijn gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of zijn gegevens te verwijderen uit ons bestand, hij kan dit doen via pagina Mijn account of kan daarvoor met contact opnemen met ons via info@biobey.be.

De bescherming van intellectuele eigendom

De ontwikkeling van deze Website heeft behoorlijke investeringen gevergd. De Website en alle elementen waaruit die is opgebouwd zoals lay-out, ingrediënten-grafieken, de teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom.

De inhoud van de site Biobey mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van Biobey.

Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. Biobey geven op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter bij geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Biobey, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit.

U kunt de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl . Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kunt u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr